Ekofarma

Pro chov jsme zvolili plemeno Aberdeen Angus, které pochází ze Skotska.

Aberdeen Angus je odolné a povahou mírné plemeno skotu, které je schopné pobývat venku po celý rok. Vedle jiných skvělých charakteristik je toto plemeno známé pro své vynikající maso.

Stádo jsme vytvořili zakoupením plemenných kusů od chovatelů z České republiky, Dánska a Švýcarska.

Naším záměrem je odchov špičkové kvality plemene Aberdeen Angus a následný prodej jalovic a vybraných býků ostatním chovatelům po celé Evropě. Býci, kteří nesplní výběrová kritéria pro plemenné býky, jsou poráženi přibližně ve věku dvou let.

Naším cílem je vytvořit pro náš dobytek v jeho přirozeném prostředí ty nejlepší podmínky.

V rámci rozvoje krajiny jsme mnoho polí přeměnili na pastviny vhodné pro dobytek a na produkci sena a siláže jako krmiva pro zvířata. Za tímto účelem jsme také zaseli 20 hektarů jetele. Toto pole láká velké množství srnek, jelenů, daňků, divokých prasat a dalších druhů zvěře.

Vysadili jsme stromy, živé ploty z hlohu a buků a s výsadbou budeme pokračovat i v budoucnosti.

V souvislosti se zónami na podporu opylování jsme začali s výsadbou květinových pruhů. Tento projekt bude v letošním roce dále rozšířen.