MCH Estate

Maršovy Chody Estate se nachází na okraji Českého lesa, v nádherné venkovské krajině, která je tvořena zemědělskou půdou, loukami a lesy.

V současnosti Maršovy Chody Estate zahrnuje 200 hektarů pastvin, 30 hektarů orné půdy, 20 hektarů lesa a mokřad, malý rybník, několik starých hospodářských budov a kapličku z 19. století.

Vesnice Maršovy Chody se skládá z 29 domů, kaple, tenisového kurtu, fotbalového klubu a malebného parčíku na návsi.